Aktualności  »  Z życia NRZHiU

15 maja

ZAPROSZENIE DLA NOWO WYBRANEGO PREZESA ZRZESZENIA W KALISZU

Na posiedzenie Prezydium Zarządu NRZHiU, które odbędzie się 4 czerwca br. został zaproszony nowo wybrany Prezes Zrzeszenia Handlu i Usług Południowej Wielkopolski pan Albert Famulski.
» Więcej
14 maja

NOWY STATUT NRZHIU ZAREJESTROWANY

W dniu 25.04.2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w Statucie Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.
» Więcej
14 maja

WYBORY W KALISZU

W dniu 11.05.2019 r. w Zrzeszeniu Handlu, Gastronomii i Usług Południowej Wielkopolski w Kaliszu odbyło się Walne Zebranie Członków podczas których wybrane zostały nowe władze Zrzeszenia.
» Więcej
14 maja

WYBORY W KOSZALINIE

W dniu 26.04.2019 r. w Zrzeszeniu Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie odbyło się Walne Zebranie Członków podczas których wybrane zostały nowe władze Zrzeszenia.
» Więcej
 Strony: 1 2 [ 3 ] 4 5 .. Ostatnia »